Lääketeollisuuden geneerisiä lääkkeitä vastaan käyttämä taktiikka saavutti huippunsa k-taudin aikana… ja on johtanut konkreettisiin rikoksiin ihmisyyttä vastaan.

Pierre Kory 6. tammikuuta 202227320

I-mektiini, vuosikymmeniä vanha patentoimaton lääke, jonka valmistaminen maksaa tuskin penniäkään, jonka turvallisuusprofiili on vertaansa vailla ja jolla on lukuisia valmistajia eri puolilla maailmaa, lepää massiivisen todistusaineiston päällä. Olemassa oleva massiivinen määrä kliinisitä tutkimustietoa, joka osoittaa valtavaa tehoa k-tautia vastaan sen kaikissa vaiheissa: ennaltaehkäisy, varhais- ja myöhäishoito sekä pitkäaikaisoireyhtymä eli L0ng c0v1d (varsinaisia kokeita pitkäaikaishoidossa ei ole tehty, mutta sen sijaan laajoja myönteisiä kliinisiä kokemuksia on saatu). Tästä kiistattomasta (kyllä, kiistattomasta) tehokkuutta tukevasta näytöstä huolimatta yksikään merkittävä länsimainen tai kansainvälinen terveysvirasto ei ole suositellut i-lääkkeen käyttöä C-19:n hoidossa. Sitä vastoin 1*erm*ktiini on virallisesti hyväksytty varhaiseen hoitoon kaikissa tai osassa 23:sta ”vähemmän kehittyneestä” maasta (39:stä, jos mukaan lasketaan valtiosta riippumattomat lääketieteelliset järjestöt), joihin kuuluu noin 25 prosenttia maailman väestöstä.

Ennen kuin syvennymme lääketeollisuuden historian iljettävimmän disinformaatiokampanjan toimintaan (ja toistaiseksi menestyksekkäimmän, sillä 75 prosentille maapallon asukkaista ei ole vieläkään suositeltu i-lääkkeen käyttöä C:in hoitoon), pyydän teitä olemaan ”uskomatta sanaani” ja sen sijaan vien teidät lyhyelle opastetulle kierrokselle mielettömän positiiviseen näyttöön, joka tukee i-mektiinin käyttöä C-19:ssä.

Lähdetään liikkeelle. Ensinnäkin, alla olevan kuvion on koonnut nimettömänä pysyttelevä asiantuntijatutkimusryhmä osoitteessa c19early.com (heidän huolellisen työnsä vaikutuksesta C-klinikoihin ja tutkijoihin kaikkialla maailmassa ei voi sanoa tarpeeksi). Käykää heidän sivustollaan, se on mielettömän vaikuttava. Alla luetellut yhdisteet edustavat lääkkeitä, joilla on tällä hetkellä eniten näyttöä kliinisistä tutkimuksista joko koon tai määrän mukaan, ja ne on lueteltu tehon mukaan k-tautia vastaan.

Yllä olevassa luettelossa luetellaan lääkkeet, joilla on ”positiivinen” hoitovaikutus, mikä tarkoittaa, että näiden aineiden hoidon hyödyt ovat suuremmat kuin haitat. Melkein kaikki luettelossa esiintyvät lääkkeet on osoitettu lumelääkettä paremmaksi. Luettelon ainoa lääke, jolla ei ole osoitettu tehoja moronaan, oli alun perin suosikkihoito kaikissa Yhdysvaltojen akateemisissa lääketieteellisissä keskuksissa.

I-mektiini erottuu kaikista muista testatuista yhdisteistä sillä, että tähän mennessä siitä on tehty niin paljon satunnaistettuja ja havainnoivia kontrolloituja tutkimuksia. Se on ykkönen, koska sitä on testattu 73 kontrolloidussa tutkimuksessa, joihin on osallistunut yli 50 tuhatta potilasta. Koskaan aikaisemmin historiassa ei ole lääkettä testattu näin perusteellisesti ja saatu näin johdonmukaisia positiivisia tuloksia, mutta se on johtanut tilanteeseen, jossa korkeasti kehittyneiden maiden viranomaiset vaativat vielä enemmän lumekontrolloituja tutkimuksia ja sitten hidastelavat niiden toteuttamista. Eettiset näkökohdat, jotka koskevat plasebon antamista k-potilaalle, kun otetaan huomioon tällainen määrä i-lääkettä tukevia tietoja, ovat liian kurjia pohdittavaksi näin varhaisessa vaiheessa artikkelia (hauska tosiasia – minua pyydettiin henkilökohtaisesti auttamaan potilaiden rekrytoinnissa meneillään olevaan Minnesotan yliopiston plasebokontrolloituun RCT-tutkimukseen. Lopetin puhelun niin nopeasti kuin pystyin). Toinen ei-niin-hupaisa tosiasia: penisilliiniä käytettiin suurella teholla massoittain kaikkien joukkojemme taisteluvammojen hoitoon toisessa maailmansodassa… 157 potilaan tapaussarjan perusteella, jossa bakteeri-infektiot hävisivät selvästi ilman merkkejä myrkyllisyydestä hoidon aikana. Yhtään satunnaistettua kontrollitutkimusta ei tehty ennen kuin sotilas- ja lääketieteelliset johtajat tekivät tämän päätöksen.

Ainoa muu lääke, jolla on laajempi tukeva näyttöpohja, on hydr0ks1kl0rokiini (HCQ), varsinkin kun otetaan huomioon vain HCQ:n varhaisvaiheen hoitotutkimukset. Väsynyt aihe, jota tarkastelen myöhemmin, on paljon toistettu (ja Pharma-yhtiön suuresti suosima) käsitys, jonka mukaan ”retrospektiivisiin, havainnointiin perustuviin, kontrolloituihin tutkimuksiin (OCT)” ei voi luottaa, koska ne ovat huonompia kuin ”kunnolliset, laajat, kaksoissokkoutetut, satunnaistetut, lumelääkekontrolloidut tutkimukset (RCT)”. Tämä käsitys ei perustu näyttöön. Jopa kaapattu (tiedän, anteeksi) Cochrane Library tietää tämän. He ovat itse osoittaneet, että keskimäärin tuhansissa kliinisissä tutkimuksissa, vuosikymmenten tutkimusten aikana, OCT:t ja RCT:t päätyvät samoihin johtopäätöksiin. Lopettakaa siis tämä väärä kahtiajako. Pharma haluaa teidän luottavan vain ”suuriin RCT-tutkimuksiin”, koska vain heillä on rahaa niiden tekemiseen. Näin he voivat valvoa, mitkä lääkkeet ovat ainoat, jotka ”todistetaan” ja siten hyväksytään ohjeisiin.

Yllä olevassa kaaviossa on korostettava kahta järjettömyyttä (rikosta) – toinen on se, että on valtava määrä lääkkeitä, joiden teho on osoitettu ja joista useimmat maksavat alle 5 dollaria annos (ja joilla lähes kaikilla on vertaansa vailla oleva turvallisuusprofiili), mutta joita yksikään Yhdysvaltain tai länsimaiden terveysvirasto ei edelleenkään suosittele (poikkeuksena Floridan osavaltio, jossa ylilääkäri, tohtori Joseph Ladapo on luonut loistavan kansanterveydellisen kampanjan, jossa tuetaan yhdistelmähoidon varhaishoitoprotokollaa, johon kuuluu toinen FLCCC:n hyväksymä lääke, fluvoksamiini).

Samaan aikaan liittovaltion terveysvirastot, joiden kanssa olen toistuvasti väittänyt (ja tulen väittämään sitä vielä vuosia, kunnes se loppuu), ovat niin täysin lääketeollisuuden vallassa, että ne eivät ole kannattaneet yhtäkään näistä hyvin tunnetuista yhdisteistä, edes ”varovaisuusperiaatteen” mukaisesti (mikä tarkoittaa, että vaikka väitetyt hyödyt eivät ehkä toteutuisikaan arvioiduissa rajoissa, riskit ovat niin pienet, että todennäköisesti on parasta, että käytämme niitä nyt varhaishoidossa,). Heidän anteeksiantamattomin ja absurdein toimettomuutensa on D-vitamiinin kriittisen roolin tietoinen sivuuttaminen k-taudin pahimmilta seurauksilta suojaamisessa, vaikka he tietävät hyvin, että merkittävä osa Yhdysvaltojen väestöstä on D-vitamiinin puutteessa. Jopa Anthony Fauci suosittelee itselleen D-vitamiinin käyttöä… säännöllisesti. Alla olevat tiedot antoi minulle eräs tohtori Henele, ja ne ovat hänen vuonna 2016 julkaisemastaan työstä. Huomaa, kuinka suuri osa Yhdysvaltain väestöstä on kriittisesti D-vitamiinin puutteessa.

Toinen järjettömyys ilmenee, kun tarkastellaan kuviota, jossa on ympyröity vain terveysvirasto NIH:n k-protokollassa suositellut lääkkeet. Huomattakoon, että lähes kaikki maan sairaalat noudattavat NIH:n protokollaa (mikä johtuu suurelta osin sairaaloille maksettavista suurista lisäbonuksista, kun protokollan osia käytetään). Teeman pitäisi alkaa hahmottua, kun tarkastellaan ympyröityjä, ”suositeltuja” lääkkeitä ja ympyröimättömiä, ”ei-suositeltuja” lääkkeitä – jokainen niistä on valtavan kallis. Joka ikinen. Huomaa, että yhtään edullista lääkettä ei ole ympyröity. Kuinka paljon lisää todisteita tarvitaan todistamaan, että lääketeollisuus on täysin vallannut virastomme?

Edellä mainittujen 73 kontrolloidun tutkimuksen lisäksi, jotka tukevat *vermektiiniä, on lisäksi lukuisia terveysministeriöitä eri puolilta maailmaa, jotka ovat käyttäneet imektiiniä joko k-taudin ehkäisyyn tai varhaiseen hoitoon usein hyvin suurissa väestöryhmissä. Jokaisen ohjelman raportissa todettiin, että i-mektiinin käyttö johti sairaalahoidon tarpeen ja/tai kuolemantapausten massiiviseen vähenemiseen (Mexico City, Uttar Pradesh, Brasilia, Misiones, La Pampas, Peru, Filippiinit ja Japani – perehdyn näihin tarkemmin myöhemmässä postauksessa). Itajain kaupungissa Brasiliassa toteutettu ohjelma on sekä maailman suurin imektiinitutkimus (tiedot lähes 200 000 potilaasta kerättiin huolellisesti kuuden kuukauden aikana) että vaikuttavin. He havaitsivat, että huolimatta siitä, että 120 000 potilasta, jotka suostuivat ottamaan imektiiniä 15 päivän välein, olivat vanhempia, lihavampia ja sairaampia kuin noin 37 000 potilasta, jotka eivät suostuneet ottamaan imektiiniä, he joutuivat sairaalaan 67 prosenttia harvemmin ja kuolivat 70 prosenttia harvemmin… kaikkiin syihin, ei vain k-tautiin.

Kysymys imektiinistä on yksinkertaisesti sen hinta – se maksaa alle 1 dollarin, ja se on suurin uhka lääketeollisuuden uusien suun kautta otettavien viruslääkkeiden ja piikkien valtaville ja tuleville voitoille.


K-taudin suurin uhka lääketehtaiden voitoille oli aiemmin erittäin tehokas (ja myös viruslääkkeeksi tarkoitettu) h-klorokiini (HCQ). Se menetti tittelinsä sen jälkeen, kun lääketeollisuus voitti (toistaiseksi?) vuonna 2020 HCQ:ta vastaan käydyn sodan käyttämällä niin synkkiä taktiikoita, että niitä on mahdoton kuvitella, enkä aio tarkastella niitä tässä, koska tätä makaaberia sotaa on jo tarkasteltu asiantuntevasti yksityiskohtaisin perustein kirjassa ”The Real Anthony Fauci”, jonka on kirjoittanut Robert F. Kennedy Jr. Hänen kirjansa on mielestäni pakollinen luettava kaikille maailman kansalaisille, koska ilman sitä ei voi saada johdonmukaista käsitystä lukemattomista ei-tieteellisistä toimista ja politiikoista koko ’kehittyneessä’ maailmassa.

Minun on korostettava, että imektiini on vain viimeisin lääke, joka on joutunut hyökkäyksen kohteeksi lääketehtaiden pitkäaikaisessa (ja erittäin menestyksekkäässä) sodassa, jota on käyty patentoimattomia, ei-enää-hävyttömän-kannattavia, lääkkeitä vastaan. On kirjoitettu kirjoja niistä lukuisista ja usein rikollisista toimista, joita Big Pharma on käyttänyt korvatakseen vanhemmat patentoimattomat lääkkeet uudemmilla, erittäin kannattavilla ja usein huonosti testatuilla lääkkeillä, joilla on joko ennakolta tunnettuja vaaroja tai nopeasti havaittuja vaaroja, joita teollisuus sitten rikollisesti peittelee tai vääristelee voittojen säilyttämiseksi. Kun vanhempia, patentoimattomia lääkkeitä tukeva tiede muuttuu ”epämiellyttäväksi” uudempien aineiden taloudellisten lupausten kannalta, lääketeollisuus käyttää niin sanottua ”disinformaatiotaktiikkaa”, jonka keksi ja kehitti ensin tupakkateollisuus ja jota lääketeollisuus (ja monet muutkin) käyttävät nykyään erittäin tehokkaasti. Nämä taktiikat on tiivistetty loistavasti ja ytimekkäästi Union for Concerned Scientistsin kirjoittamassa artikkelissa The Disinformation Playbook. Kehotan kaikkia lukemaan sen. Alla on lueteltu 5 tärkeintä ”peliä” pelikirjasta. Jos olet lainkaan perehtynyt k-taudin imektiini-saagaan (monet FLCCC:n seuraajat ovat), sinun pitäisi olla helppo keksiä nopeasti lukuisia esimerkkejä jokaisesta häijystä taktiikasta. Annan joitakin vihjeitä alla…

1) ”Väärennös”: rahoita väärennettyä tiedettä ja yritä esittää se pätevänä tutkimuksena (tohtori Andrew Hill).
2) ”Blitz”: ahdistele tutkijoita, jotka esittävät teollisuuden kannalta epämiellyttäviä tuloksia tai näkemyksiä (hyökkäykset FLCCC:n perustajia vastaan).
3) ”Harhautus”: aiheuta keinotekoista epävarmuutta tieteestä, jota on oikeasti selkeää (tohtori Andrew Hill / kaapatut vaikutusvaltaiset lehdet).
4) ”Seula”: ostetaan uskottavuutta liittoutumalla akateemisten tahojen tai ammattijärjestöjen kanssa (esim. vaikutusvaltaisiin lääketieteellisiin lehtiin vaikuttaminen).

5) ”Korjaus”: manipuloidaan hallituksen virkamiehiä tai prosesseja, jotta voidaan vaikuttaa epäasianmukaisesti politiikkaan (esim. kaapataan terveysvirastot luomalla ”pyöröovia” lääketehtaiden ja hallituksen välille, jotta voidaan varmistaa, että johtajien tavoitteet ovat täysin yhteneväiset teollisuuden edun kanssa).

Koska Disinformaation pelikirjaa päivitettiin viimeksi vuonna 2018, se ei sisällä uudempia, häijympiä taktiikoita, joita teollisuudenalat ovat voineet käyttää sen jälkeen, kun kolme maailman johtavaa sijoitusrahastoa (Black Rock, State Street ja Vanguard) ovat keskittäneet taloudellista valtaa entisestään. Nämä kolme yhtiötä ovat nyt hankkineet vaikutusvaltaisia tai suoranaisia määräysvaltaa käyttäviä sijoitusosuuksia lähes jokaisessa suuryrityksessä, lähes jokaisella toimialalla. Näiden sijoitusjohtajien valta, erityisesti mediayhtiöissä, somejäteissä ja lähes koko lääketeollisuudessa, on mahdollistanut vielä pelottavampien taktiikoiden käyttämisen imektiinin (ja HCQ:n) tehokkuuden lähes maailmanlaajuiseen tukahduttamiseen:

1) Sensuroi kaikki maininnat tukevista todisteista valtamediassa. Huomattakoon, että näiden sijoitusjohtajien vaikutusmahdollisuuksien lisäksi tiedotusvälineiden globaalia sensurointikykyä auttoi suuresti ”Trusted News Initiative” (TNI), maailman vaikutusvaltaisimpien journalistijärjestöjen liittouma ”väärän tiedon” valvomiseksi. Kyllä, ammattitoimittajat päättivät, että heidän on hallittava p*ndemiauutisointia keskitetysti.

2) Sensuroi kaikki maininnat tai keskustelut tehokkuudesta lähes kaikessa sosiaalisessa mediassa – katso youtuben yhteisösäännöt esimerkkinä:

YOUTUBE-YHTEISÖN SUUNTAVIIVAT

3) Vedä pois positiivisia artikkeleita vaikuttavista lääketieteellisistä lehdistä. 3 täysin vertaisarvioitua ja erittäin kannattavaa tieteellistä arviota imektiinistä on peruutettu joko välittömästi ennen julkaisua tai sen jälkeen (olin ensimmäisen artikkelin pääkirjoittaja FLCCC-kollegoideni kanssa).

4) Estä positiivisten imektiinitutkimusten tarkastelu ja julkaiseminen tärkeimmissä lääketieteellisissä lehdissä. I-mektiiniasiantuntijoiden ja -tutkijoiden kansainvälinen verkostoni valittaa, että heidän positiiviset kliiniset tutkimuksensa tai artikkelinsa hylättiin kaikissa vaikuttavissa (kaapatuissa) lehdissä. Tohtori Eli Schwartzin asiantuntevasti toteutettu ja valtavan positiivinen tutkimus Israelista on yksi havainnollisimmista esimerkeistä.

5) Julkaise lukuisia mustamaalausjuttuja korkean profiilin painetuissa tiedotusvälineissä, joissa diskreditoidaan ”väärää” lääkettä tai tiedettä tukevia tutkijoita. Tämä on tavallaan esimerkki jo kuvatusta ”Blitz”-taktiikasta, mutta vuonna 2021, k-taudin aikana, täydellistä tiedotusvälineiden hallintaa käyttäen, sitä käytettiin ihan uudessa mittakaavassa.

Olen havainnut kiehtovaksi sen, että i-mektiiniä mustamaalatessa harvoin mainitaan FLCCC Alliancea. Viimeinen asia, mitä massamedia haluaa, on kiinnittää huomiota korkeaan uskottavuuteemme. Sen sijaan he yrittävät tehdä tuhoa mustamaalaamalla lääkäriryhmämme jäseniä yksitellen, mikä on johtanut siihen, että kolme FLCCC:n perustajajäsentä on hiljattain menettänyt työpaikkansa (tohtorit Marik, Meduri ja minä olemme joutuneet jättämään työpaikkamme tai uran tutkijana).

6) Käytä koordinoitua tiedotusvälineiden ja valtion virastojen PROPAGANDA-kampanjaa.

26.8.2021 Lääketeollisuus käytti CDC:tä lähettääkseen ”terveysneuvontaa” kaikille 50 osavaltion terveysministeriöille, jotka sitten lähettivät sen kaikille osavaltioissaan toimiluvan saaneille lääkäreille (kauhistuttava esimerkki lääketeollisuuden kaappaaman viraston valtavasta tuhovoimasta). Tiedote:

1) kuvasi imektiiniä vaarallisena lääkkeenä liioittelemalla tarkoituksellisesti myrkytystietokeskuksiin tulleita puheluita koskevia raportteja.

2) viittasi merkityksettömään seikkaan, että ”sitä ei ole hyväksytty FDA:n k-tautivalmisteena”, syyksi siihen, miksi sitä ei pitäisi käyttää, toivoen, että lääkärit eivät ehkä ymmärrä, että ”off-label” -lääkkeen määrääminen on sekä laillista että FDA:n kannustamaa….

Seuraavaksi Rolling Stone -lehdessä ilmestyi nopeasti (ei tarpeeksi nopeasti) kumottu, tiedotusvälineisiin istutettu artikkeli, jossa oli vaikuttava klikkiotsikko, jossa kuvattiin, että päivystyshuoneet olivat niin täynnä imektiiniyliannoksia, että kansakuntamme ampumahaavojen uhrit eivät saa tarvitsemaansa hoitoa. Artikkeli levisi ympäri maailmaa (tuhansia mainintoja tiedotusvälineissä) ennen kuin sairaala ehti julkaista lausunnon, jossa sanottiin, että artikkeli oli 100-prosenttisesti fake news. Jukra, luuletko, että lääketeollisuus maksaa turhaan PR-yrityksille tällaisista ”virheistä”?

Sitten, toisena kauhistuttavana esimerkkinä suurten mediakonsernien hallinnasta… viikko toisensa jälkeen jokainen uutistoimittaja, asiantuntija ja myöhäisillan talk show -juontaja esitti sanan imektiini sanalla ”hevosten matolääke”. Uudestaan ja uudestaan ja uudestaan (mikä suututti onneksemme Joe Roganin, joka toipui k-taudista imektiinin avulla osana yhdistelmäprotokollaansa – hah!).

Sitten lopulta, armonpotkuna, tulee lääkevirasto FDA, joka ylpeänä käyttää Twitteriä yhdistääkseen imektiinin hevosiin, arvaatte varmaan, hevosiin. Janet Woodcock, FDA:n virkaatekevä komissaari, lähetti jopa onnittelusähköpostin tiimilleen twiitin onnistumisesta.

Oliko tämä koordinoitu hyökkäys, jota johti hevosiin mieltynyt PR-ammattilaisten asiantuntijaryhmä, vai syntyikö se orgaanisesti useiden toisistaan riippumattomien tapahtumien kautta?

Jos et vieläkään ole vakuuttunut mediakontrollin keskusjohtoisuudesta, minun on huomautettava, että tällä ”sarjalla irrallisia tapahtumia” oli uskomaton aavistus siitä, milloin ”käynnistyä”. CDC:n terveysneuvonta annettiin 26. elokuuta. Katsokaa alla olevaa taulukkoa ja yrittäkää löytää jokin syy, miksi se olisi alkanut silloin? Muistakaa, että neuvonta oli näennäisesti reaktio vääriin ”ilmoituksiin myrkytystietokeskuksiin tehdyistä puheluista”. Alla oleva kaavio sen sijaan osoittaa, mitä tuolloin todella tapahtui – sadat, ellei jopa tuhannet luvan saaneet lääketieteen ammattilaiset eri puolilla maata määräsivät imektiiniä hullun lailla Delta-muunnokseen kesällä. Oliko joku hermostunut siitä, että amerikkalaiset kansalaiset ja lääkärit olivat nopeasti paljastamassa ”likaista pientä salaisuutta”? Vastaus on selvä kyllä – mikä sai teollisuuden häijysti yrittämään ”tunkea henki takaisin pulloon” vapauttamalla kauhistuttavan disinformaatiopropagandakampanjansa.

YHDYSVALLOISSA ANNETTUJEN I-MEKTIINIRESEPTIEN MÄÄRÄ AJAN MITTAAN.

Mutta katsokaa tätä… vanha kunnon FLCCC, pieni veljien ja sisarten joukkoni, on jotenkin tekemässä aukkoa tiedon tukahduttamisen ja vääristelyn muuriin, kuten alla olevasta kaaviosta käy ilmi (jonka on koonnut data-analyytikkomme ja imektiiniasiantuntijamme Juan Chamie).

Lopetan tähän… olkoon tämä OSA 1. Kakkos-osassa jatkan yksityiskohtaisesti lukuisista ja laaja-alaisista korruptoituneista toimista, joita on toteutettu tietämyksen tukahduttamiseksi lääkkeen tehosta ja sen käytön rajoittamiseksi… kaikkialla maailmassa. Tarinassa on vielä paljon kerrottavaa.

2 Kommenttia

  1. kiitos mahtavasta tiedosta! Miten ja mistä tuota Ivermectiiniä saisi? Olisi hyvä olla varalta. Sydämellisin terveisin Hely, 78v.

    1. Olis joo. Suomessa se taitaa olla varattu kansanedustajille. Tullikin on nykyään tarkkana, ettei sitä oikein ulkomailtakaan saa Suomeen, edes Euroopasta. Jos tautiin olisi helposti saatavilla edullinen ja toimiva lääke, tulisi totalitarismipolitiikan ylläpitäminen ja piikkipakkojen edistäminen tyranneille liian vaikeaksi, joten lääke pidetään kaikin keinoin poissa Suomen markkinoilta.

      Jos kuulut valtaeliittiin, sitten toki saat toimivaa lääkettä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *