Vertaisarvioitu julkaisu osoittaa, että Kiinan perinteisempi piikki tuottaa paljon paremman T-soluvasteen k-v1rukselle kuin Phizer/BI0NTechin mRN@-råkåte

Alex Berenson 17.2.616182

Vaikka kyseessä on vain yksi datapiste, tutkimus viittaa siihen, että kiinalainen råkote – joka perustuu vanhempiin, hyvin ymmärrettyihin piikkitekniikan periaatteisiin – saattaa tarjota pidempiaikaisen suojan kuin Phizerin ja M0dernan hätäisesti kehitetyt mRN@-råkotteet.

Tutkimus julkaistiin vertaisarvioidussa Respirology -lehdessä marraskuussa, mutta se ei ole (’yllättäen’) saanut huomiota. Se tarjoaa harvinaisen suoran katsauksen hyvin eri tavoin toimivien kiinalaisten ja Phizer-piikkien immuunivaikutuksiin.

”Humoraaliset vasteet” ovat vasta-aineita, elimistön ensilinjan puolustusta infektiota vastaan; mRN@-råkåtteiden tiedetään tuottavan luonnollisen tason ylittäviä määriä vasta-aineita, jolloin syntyy lyhytaikainen suoja, joka häviää kuukausissa.

T-solut ovat immuunijärjestelmän osa, joka on ratkaisevan tärkeä pitkäaikaisen immuniteetin syntymisessä ja vakavien sairauksien vähentämisessä tartunnan saaneilla. MRN@-råkåtteiden on osoitettu tuottavan varsin rajallisen T-solusuojauksen, mutta tämä tutkimus näyttää olleen ensimmäinen kerta, kun niitä on verrattu suoraan kiinalaiseen versioon.

Tutkijat vertasivat yli 700 ihmisen immuunivasteita, jotka olivat saaneet joko C0ronaVac- tai mRN@-råkotuksen, ja vertasivat heitä iän ja demografisten tietojen perusteella.

Kuten odotettiinkin, he löysivät erittäin korkeita piikkiproteiinin vasta-aineita ihmisiltä, jotka olivat saaneet mRN@-ruiskeen. MRN@-råkotukset pakottavat solumme valmistamaan suuria määriä k-viruksen kuoresta ulkonevaa piikkiproteiinia. Nämä proteiinit saavat sitten immuunijärjestelmän tuottamaan vasta-aineita tätä piikkiproteiinia vastaan.

C0r*naVacia saaneilla oli alhaisemmat piikkiproteiinin vasta-aineiden tasot. Mutta heillä oli vasta-aineita myös muita k-viruksen osia vastaan. Vielä tärkeämpää oli se, että kun tutkijat tekivät lisätestejä pienemmälle, noin sadan henkilön ryhmälle, he havaitsivat C0r*naVac-ruiskeen lisänneen voimakkaasti k-virukseen kohdistuvien T-solujen määrää, jotka kestävät paljon kauemmin kuin pelkät vasta-aineet.

Uudet T-solut kohdistuivat sekä piikkiproteiiniin että viruksen toiseen tärkeään osaan. Ne sisälsivät sekä CD4+ T-soluja – jotka stimuloivat yleistä immuunivastetta infektiota vastaan – että CD8+ T-soluja – jotka hyökkäävät suoraan infektoituneita soluja vastaan. MRN@-pistos tuotti yhtä hyvän vasteen vain yhdessä neljästä T-solutyypistä.

”Kokotuksen jälkeisten vasteiden keskimääräinen suuruus oli suurempi C0r*naVac-henkilöillä rakenteellisten ja S-spesifisten T-soluvasteiden osalta”, tutkijat selittävät.

C0r*naVacin etu T-soluvasteen aikaansaamisessa johtuu luultavasti siitä, että se esittää elimistölle hyökkääjän, joka muistuttaa paljon enemmän varsinaista k-virusta kuin mRN@-piikit.

C0r*naVac-kokote on perinteinen ”inaktivoitu virus” -råkote. Se sisältää kokonaisia k-v1rus hiukkasia, jotka on kasvatettu munuaissoluissa ja käsitelty kemiallisesti, jotta ne eivät voi lisääntyä. Sitten ne ruiskutetaan yhdessä ”adujvantin” kanssa, jonka tarkoituksena on lisätä immuunivastetta.

Lyhytaikaisissa kokeissa mRN@-kokotteet vähensivät tartuntoja paljon enemmän kuin C0r*naVac ja toinen kiinalainen kokote nimeltä Sinopharm BIBP, joka on myös inaktivoitu viruskokote. Nämä varhaiset tulokset johtivat huomattavaan rintaääniin länsimaisten råkotteiden ja biotekniikan ylivoimaisuudesta yleensä:

The New York Times, 13.1.2021:

Mutta viime vuoden reaalimaailman tiedot ovat tehneet selväksi, että mRN@-ruiskut menettävät suojavaikutuksensa nopeasti. Koska ne kohdistavat elimistön immuunivasteen pieneen osaan k-virusta, ne ovat myös hyvin alttiita uusille muunnoksille, kuten Om1cronille, jopa kolmannen ’tehosteannoksen’ jälkeen.

Läntiset maat ovat itse asiassa kohdanneet joulukuusta lähtien paljon kovemman Om1cron-aallon kuin esimerkiksi Indonesia, joka käytti kiinalaisia kokotteita enemmän kuin mikään muu maa paitsi Kiina (vaikka viime viikkoina Om1cron-tapaukset ovatkin nousseet jyrkästi Indonesiassa; tosin tautikuolemien lukumäämä on siellä minimaalinen).

Hongkongin tutkimus voi myös auttaa selittämään Kiinan ilmeistä haluttomuutta edetä mRN@-råkåtteiden kanssa – joko omien tai Mådernan ja Phizer/B10NTechin kokotteiden kanssa. Neljätoista kuukautta sen jälkeen, kun Fosun ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan BNT162b2-mRN@-piikki olisi saatavilla Manner-Kiinassa, Kiinan viranomaiset eivät ole hyväksyneet sitä.

Ei kuitenkaan hätää, Kiina perustaa epäilemättä mielellään C*ronaVac-klinikoita apteekkeihin ympäri Amerikkaa, jos pyydämme kauniisti! 😉

Alkuperäinen artikkeli: Alex Berenson substack (”No wonder China isn’t using mRNA shots”)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *