Avoin media ajattelee ääneen:

Lääketeollisuuden piilotettu vaikutus politiikkaan

Bathin yliopiston tutkijat ovat käyneet läpi brittiparlamentissa vaikuttavien, parlamentaarikkojen vetämien epämuodollisten, terveysasioihin keskittyneiden usean puolueen yhteistyöryhmien (All-Party Parliamentary Groups, APPGs) ja lääketeollisuuden kumppanuussuhteiden tuottamia eturistiriitakytköksiä. Tutkimusjakso käsittää vuodet 2012-2018.

Näissä ryhmissä parlamentin ulkopuoliset tahot kuten järjestöt tapaavat parlamentaarikkoja yhteisissä kokoontumisissa ja tapahtumissa tuottaen keskustelua ja julkaisuja.

Tutkijakaksikko identifioi yhteistyöryhmät, jotka keskittyvät fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen, hyvinvointiin, terveydenhuoltoon ja hoitomenetelmiin, ja etsi sen jälkeen tiedot ulkopuolisten lahjoittajien tuesta ryhmien toiminnalle. Ulkopuolisista lahjoittajista poimittiin erilleen lääkeyhtiöt ja lääketeollisuuden rahoittamat potilasyhdistykset.

Päättäjät ottavat rahoitusta lääkeyhtiöiltä

146:sta ryhmästä kuusitoista oli saanut rahoitusta 35:ltä lääkeyhtiöltä yli miljoona puntaa, ja 50 ryhmää oli ottanut rahoitusta lääkeyhtiöiden rahoittamilta potilasyhdistyksiltä. Kaikkiaan kuuden vuoden aikana parlamentaarikkojen terveysasioihin keskittyneiden ryhmien rahoituksesta 30,2% tuli lääkeyhtiöiltä ja lääkeyhtiöiden rahoittamilta potilasyhdistyksiltä.

Saatua rahaa on käytetty matkustamiseen, tilaisuuksien järjestämiseen, sihteeristön palkkoihin, raporttien laatimiseen ja muihin aktiviteetteihin.

Suurimmat lahjoittajat ovat olleet Pfizer, Novartis ja Bayer.

Rahoitus on vain yksi osa-alue, jota kautta lääketeollisuus vaikuttaa politiikkaan. Ison-Britannian parlamentin alahuoneen terveyskomitea julkaisi vuonna 2005 raportin lääketeollisuuden vaikutusvallasta terveyspolitiikassa. Raporttia varten haastateltiin tutkijoita, lääkevalvontaviranomaisia, kuluttajaryhmien edustajia, lääkäreitä, lääketieteellisten julkaisujen toimittajia, hyväntekeväisyysjärjestöjen edustajia, yliopistojen ja lääketieteellisten koulujen professoreita, toimittajia ja lääketeollisuudessa työskenteleviä.

Lääkevalvonnan rahoitus tulee lääkeyhtiöiltä

Alahuoneen terveyskomitean raportti kuvaa lääketeollisuuden vaikutusvaltaa ”jatkuvaksi” ja ”läpäiseväksi”, ja arvioi osan lääketeollisuuden kampanjoinnista olevan piilotettua vaikuttamista, mikä ”on erityisen huolestuttavaa”. PR-toimistot ja viestintäyritykset ovat mukana suunnittelemassa lääkevalmisteiden kliinisiä kokeita (s. 27) ja tuottamassa aineistoa lupamenettelyä varten. Suoramainontakieltoa kierretään erilaisin ”luovin” tavoin.

Raportissa kritisoidaan lääkevalvontavirastoa (MHRA) siitä, että se tunnistaa heikosti lääkkeiden riskit sekä heikosta kommunikoinnista, minkä vuoksi siihen ei luoteta. Lääkevalvontaviraston ei voi odottaa olevan motivoitunut löytämään vikoja lääkkeistä, sillä sen rahoitus (s. 30) tulee valvottavien lääkeyhtiöiden maksamista valvonta- ja palvelumaksuista.

Myös Yhdysvaltain lääkevalvontavirasto FDA ja Euroopan lääkevalvontavirasto EMA perivät lääkeyhtiöiltä valvonta- ja palvelumaksuja oman toimintansa rahoittamiseksi. EMAa johtava Emer Cooke työskenteli aiemmin lobbausjärjestössä, Euroopan lääketeollisuuden ja yhdistysten federaatiossa.

MHRA ilmoittaa solmineensa yhteistyösopimuksen piikkituotteisiin sijoittavan Bill & Melinda Gates -säätiön sekä injektiolobby WHO:n kanssa. Gates rahoittaa myös WHO:ta.

.

.

Lue tästä koko artikkeli. Varmaan jokainen ymmärtää, mitä siitä seuraa, jos yksi joukkue maksaa suuren osan tuomareiden palkasta. Siitä seuraa mm. se, että Suomessa Fimea kehottaa olemaan ilmoittamatta ”jo tiedossa olevia” haittavaikutuksia niiden firmojen tuotteista, joilta Suomen sairausviranomaiset ja niissä työskentelevät yksilöt saavat rahoitusta tai muuta etua. Siitä seuraa, että injektoituja ei tarvitse enää testata, niin saadaan tilastot näyttämään mukavammalle tämän mukavan ja anteliaan teollisuuden tuotteita ajatellen. Siitä seuraa myös se, että esimerkiksi lääkevalmisteiden pakkausselosteissa annetut tiedot haittojen yleisyydestä eivät pidä paikkaansa.

Siitä seuraa se, että Piikkitutkimuskeskus omilla sivuillaan kertoo olevansa ”puolueeton siinä mielessä, että se tekee yhteistyötä kaikkien piikkivalmistajien kanssa.” Siitä tietää, että korruptiosta on tullut maan tapa, kun ”puolueettomuus” tarkoittaa sitä että ”saan rahaa ihan koko siltä teollisuudelta joka minut voisi korruptoida rahoillaan.”

Avoin.media summaa:

– Lääkevalvonnan erääksi ongelmaksi nähdään eturistiriitakytkökset; se, että sama taho myöntää luvat ja tekee luvan jälkeistä seurantaa; lääkevalvontataho ei ole motivoitunut tutkimaan omia virheitään, mikäli luvan myöntämisen jälkeen ilmenee lääkevalmisteen käytöstä seuranneen haittavaikutuksia. Lääkevalvontaviranomaiset ovat myös huolissaan siitä, että lääketeollisuus haastaa viranomaiset oikeuteen mikäli valvonnan tulos ei miellytä. Hyöty-haitta -arvioinnista ei kannattaisi vakavalla naamalla puhua.

.

.

.

.

Ossi Tiihosen blogista:

KORRUPTIOPANDEMIA

Tästä pääset Ossi Tiihosen blogiin

Sain alla olevan vieraskirjoituksen tuttavaltani. Hänellä on korkein mahdollinen alan koulutus ja yli 30 vuoden kokemus lääketeollisuudessa työskentelemisestä ja lääketieteellisestä tutkimustyöstä. Nykyisessä sensuurin ja totalitarismin ajassa hän haluaa pysyä anonyyminä. (OT)


Väitetään, että maailmassa on ollut jo noin puolentoista vuoden ajan käynnissä poikkeuksellisen vaarallisen SARS-CoV-2 -viruksen aiheuttama pandemia, jonka alkaessa ennustettiin viruksen leviävän nopeasti, tartuttavan valtaosan ihmisistä, ja tappavan noin 3.4% infektoiduista.1 Näiden ennusteiden seurauksena WHO julisti pandemian 11.3.2020. Ennusteet osoittautuivat varsin pian vääriksi. WHO julkaisi jo ennen piikitysten aloittamista 14.10.2020 raportin, jossa todetaan, että SARS-CoV-2 infektoiduista kuolee ainoastaan 0.27%.1 Valtaosa kuolleista on hauraita monisairaita vanhuksia, ja alle 70-vuotiaista infektoiduista kuolee ainoastaan 0.05%. Tutkimus siis osoitti, että mitään yleisvaarallista SARS-CoV-2 pandemiaa ei ole, eikä ole missään vaiheessa ollut.

Uusien tautitapausten määrän hillitsemiseksi useissa maissa, myös Suomessa, reagoitiin kuviteltuun pandemiaan erilaisilla yhteiskunnan rajoitustoimilla sekä kehottamalla ihmisiä käyttämään kasvomaskeja. Tämä siitä huolimatta että ei ollut, eikä ole edelleenkään olemassa mitään näyttöä siitä, että näillä toimilla voitaisiin estää virusinfektioiden leviämistä.2,3 Myös WHO totesi pandemian alussa voimakkain sanankääntein, että mitään yhteiskunnan rajoitustoimia ei tulisi tehdä, ja ainoastaan oireellisten tulisi käyttää kasvomaskeja. WHO:n virallisissa suosituksissakin todetaan, että esim. mitään testauksia liikkumiseen oikeuttamiseksi, altistuneiden jäljityksiä tai karanteeneja, tai rajojen sulkemisia ei tulisi tehdä koskaan missään olosuhteissa.4

Oulun Yliopistollisen Sairaalan Infektiontorjunnan ylilääkäri Teija Puhto piti Pohjolan Lääkäripäivillä 22.2.2021 luennon otsikolla “K-taudista kansantajuisesti”.5 Hän totesi k-viruksen aiheuttavan samanlaisia oireita kuin useat muut vuosikymmeniä kiertäneet flunssavirukset, ja että oireiden perusteella on mahdotonta sanoa, mikä viruksista on oireiden aiheuttaja. Viruksen tai bakteerin aiheuttama keuhkokuume oli hoivakotien asukkaiden yleisin kuolinsyy jo ennen loronaa, ja vuonna 2020 hengitystieinfektioiden yhteismäärä oli samaa luokkaa kuin ennen moronaa.

THL:n mukaan Suomessa k-tautiin kuolleiksi merkittyjen keski-ikä on yli 80 vuotta, ja kuolleista noin 96% on hauraita monisairaita vanhuksia. Heillä K ei ole pääasiallinen kuolinsyy, ja mikä tahansa muukin hengitystieinfektio olisi voinut aiheuttaa kuoleman. Suomessa on THL:n mukaan todettu tähän mennessä noin 1000 “k-tautiin liittyvää kuolemaa”, joista k-taudin aiheuttamia kuolemia on tämän mukaan ainoastaan 40. Suomessakaan ei siis ole missään vaiheessa ollut yleisvaarallista SARS-CoV-2 epidemiaa, vaan virus on aiheuttanut monien muiden hengitystievirusten tavoin valtaosalle sairastuneita verrattain harmitonta tavallista flunssaa.

Lisäksi on huomioitava, että SARS-CoV-2 infektiot diagnosoidaan lähes kaikkialla maailmassa PCR-testillä, jonka maailman johtavat asiantuntijat ovat todenneet olevan useista testiin liittyvistä epäkohdista johtuen täysin sopimaton kyseiseen tarkoitukseen.6,7 Positiivisia testituloksia antavat pääasiassa oireettomat, täysin terveet henkilöt joilla ei ole mitään virusinfektiota, mikä aiheuttaa merkittävän tilastovääristymän diagnoosien määrässä.

On myös huomioitava, että maailmalla ja myös Suomessa merkittävä osa sairaalahoidossa olevien k-diagnooseista on tehty ilman mitään testiä – pelkästään oireiden perusteella. Tilastojen mukaan näin on tehty Suomessa noin 50%:lle k-diagnosoiduista tehohoitopotilaista.8 Tämä on tehty siitä huolimatta, että k-taudin diagnosointi ei siis ole mahdollista pelkkien oireiden perusteella, ja se johtaa vääjäämättä siihen, että valtaosa diagnooseista on vääriä. Tämä on erittäin mahdollinen selitys sille, miksi influenssa on salaperäisesti “kadonnut” myös Suomessa, eli käytäntö on mahdollistanut influenssa- ja muiden hengitystieinfektioiden diagnosoimisen k-taudiksi. Loogisena kannustimena tähän on saattanut toimia valtion sairaanhoitopiireille jakamien k-avustusten määrän osittainen liittäminen k-potilaiden toteutuneiden hoitovuorokausien määrään.9 Toisin sanoen, sairaanhoitopiirit saavat sitä enemmän rahaa valtiolta, mitä enemmän niissä hoidetaan k-potilaita, kun taas esim. influenssapotilaiden hoitamisesta ei vastaavaa tukea saa.

Väärien diagnoosien perusteella on Suomessakin aiheutettu yhteiskunnalle valtavasti haittaa. Pääasiassa vääriä positiivisia antavien testien tekemiseen oikeasti terveille oireettomille, ja heille “altistuneiden” jäljityksiin on käytetty valtavasti rahaa ja terveydenhuollon voimavaroja. Näitä vääriä positiivisia ja heille altistuneita on sitten määrätty täysin turhaan karanteeniin.

Erilaisilla rajoitustoimilla on myös aiheutettu kansantaloudelle ja kansanterveydelle valtavasti haittaa, vaikka on olemassa vahva näyttö siitä, että näillä toimilla sen paremmin kuin kasvomaskien käytölläkään ei ole onnistuttu missään ehkäisemään virusinfektioiden leviämistä. Esimerkiksi Ruotsi, jossa ei ollut maskisuosituksia tai yhteiskunnan rajoitustoimia, on pärjännyt k-taudin kanssa paremmin kuin valtaosa järeitä rajoitustoimia ja maskipakkoa suosineista maista, kuten Belgia, Englanti, Espanja, Italia, Ranska tai USA.10 Jos jotain niin rajoitukset ja maskien käyttö näyttävät ennemmin pahentaneen tilannetta.

Kaikkialla maailmassa terveysviranomaiset ja valtamedia pelottelevat ihmisiä luomalla valheellisen mielikuvan vaarallisesta pandemiasta ja sen taltuttamiseen tarvittavista piikeistä. Ivermektiinin11,12 tapaisten tehokkaiden lääkkeiden käyttöä ei ole hyväksytty ilmeisesti siksi, että hätäkäyttöluvan saaminen piikeille edellyttää, ettei tehokkaita lääkkeitä saa olla olemassa. Valtamedian toiminta on looginen seuraus siitä, että k-piikkeihin miljarditolkulla sijoittaneet tahot ovat saaneet hallintaansa myös suuren määrän merkittäviä mediayhtiöitä,13,14 joiden jakamiin uutisiin myös Suomen Mediapooli varauksetta nojaa.

Kymmenet tuhannet lääkärit ja tutkijat, mukaan lukien useat nobelistit ja muut maailman johtavat tieteelliset asiantuntijat yrittävät epätoivoisesti tuoda totuuden julki. Tämä on tehty vaikeaksi, koska piikkiteollisuuden korruptoima valtamedia tekee kaikkensa sensuroidakseen heidän sanomansa. Syy tähän on selvä, k-huijauksen takana olevat tietävät, että ilman järjestelmällistä sensurointia totuus paljastuu nopeasti.

“Truth does not mind being questioned, but a lie does not want to be challenged”

Terveysviranomaisten ja valtamedian toistamilla valheilla aivopesty kansalaisten enemmistö on saatu ottamaan innokkaasti k-piikin. Suomessakin injektiokisan voittajaksi selvisi järjestäytyneestä rikollisuudesta aiemmin surullisen kuuluisaksi tullut Pfizer, jonka vakiintuneisiin toimintatapoihin on aiempina vuosina kuulunut mm. lääkkeiden tehon liioittelu, lääkehaittojen salaaminen sekä lääkäreiden, terveysviranomaisten ja poliitikkojen lahjonta, joista se on toistuvasti tuomittu.15,16

Pääministeri Sanna Marin kirjoitti aiheesta vuonna 2009 kirjoituksen “Tampereen kaupunki Pfizerin lahjonnan kohde”,17 josta tässä muutamia otteita:

  • “Yhdysvaltalainen megaluokan lääkeyhtiö Pfizer tuomittiin 2,3 miljardin dollarin korvauksiin useista petoksista. Pfizerin todettiin syyllistyneen muun muassa terveydenalan päättäjien lahjontaan ja muihin markkinointia sekä myyntiä edistäviin petoksiin.”
  • “On käsittämätöntä, että lääkeyhtiöiden lahjuksista on tullut hyväksyttävä toimintatapa ja vakituinen käytäntö yhteiskunnassamme.”
  • “Toivon vakaasti, että Pfizerin tuomitseminen johtaa myös Suomen julkisella kentällä vakavaan ja kattavaan keskusteluun tällaisen toiminnan oikeellisuudesta.”

Vaikuttaa vahvasti siltä että k-epidemian sijasta maailmaa kiusaa parhaillaan korruptiopandemia, ja nyt olisi korkea aika vastata pääministeri Marinin vuosien takaiseen huutoon ja aloittaa vakava ja kattava keskustelu ja perusteellinen tutkinta piikkiteollisuuden harrastamasta korruptiosta Suomessa. Tutkinnan kohteena tulisi olla ainakin valtamediaa ohjaileva Mediapooli sekä kaikki terveys- ja lääketurvallisuudesta vastaavat viranomaistahot.

Kokonaan toinen juttu on vielä Pfizerin eri maiden kanssa tekemiin hankintasopimuksiin sisällytetyt pykälät, joissa injektioita hankkineet valtiot ovat vapauttaneet Pfizerin kokonaan kaikesta vastuusta, mikäli piikistä aiheutuu piikitettäville vakavia terveyshaittoja tai kuolemia. Huomioitavaa on, että Pfizer toteaa sopimustekstissä yksiselitteisesti, ettei injektioiden turvallisuutta ole vielä ehditty tutkia asianmukaisella tavalla.18,19

Valtava määrä maailman johtavia tieteellisiä asiantuntijoita tekee parhaillaan kaikkensa varoittaakseen piikin todennäköisesti aiheuttamista monista vakavista terveyshaitoista, 21,22 joita korruptoituneet valtamedia ja terveysviranomaiset pyrkivät kaikin mahdollisin keinoin sensuroimaan.

Terveysviranomaisiin ja valtamediaan sokeasti luottavien korruptiodenialistien on aika herätä ja tunnustaa tosiasiat.

.

.

Miljardööri Charlie Mungerin legendaarinen lause

.

.

.

Tietokirjailija Tammilehto tiivistää:

– Erityisen vahvaa tämä tieteen byrokratisoituminen on ollut 50 viime vuoden aikana instituutioissa, joiden julkilausuttu tarkoitus on edistää terveyttä. Autoritäärinen henki ja byrokraattiset säännöt ovat kahlinneet lääkäreitä ja tutkijoita. He eivät ole voineet tai uskaltaneet poiketa vallitsevasta ”totuudesta”, vaikka tutkimustulokset ja käytännön kokemusperäinen tieto näyttäisivät sitä vaativan.11

Globaalin terveysvirkamafian vaikutusta vahvistaa se, että monien maiden terveys- ja sairausbyrokratian johtajien uraan kuuluu työskentely kansainvälisissä organisaatioissa. Esimerkiksi THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen on työskennellyt Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksessa ja toimii edelleen sen tehtävissä Suomessa. Hän on myös WHO:n vallankäytön mahdollistavan Kansainvälisen terveyssäännöstön Suomen ”käskynhaltija”.12

THL:n johtava piikkiasiantuntija Hanna Nohynek on työskennellyt asiantuntijana mm. WHO:ssa, EU:ssa, Kansainvälisessä piikkitutkimusinstituutissa ja Piikkiliitto GAVI:ssa 13. Hän on tällä hetkellä WHO:n injektioista vastaavan strategisen asiantuntijaneuvonantajaryhmän (Strategic Advisory Group of Experts on Immunization) jäsen 14.

Byrokratian rinnalla virallisten asiantuntijoiden mahdollista väärässä olemista selittää korruptio. Lääke- ja piikkiyhtiöt turmelevat terveydenhoitojärjestelmää kaikilla tasoilla 15. Korruptio ulottuu myös lääketieteellisen tiedon tuotantoon. Maailman arvostetuimman lääketieteellisen journaalin Lancetin päätoimittaja Richard Horton totesi vuonna 2004: ”Tiedelehdistä on tullut lääketeollisuudelle työtä tekeviä tiedon pesijöitä.” Niin ikään arvostetun British Medical Journal -tiedelehden päätoimittajana 25 vuotta vaikuttanut Richard Smith kirjoitti puolestaan samana vuonna: ”Lääketieteelliset journaalit ovat lääkeyhtiöiden markkinointiosaston lisäke”.16

Korruption yksi muoto on ”pyöröovi-ilmiö”: samat ihmiset ovat johtavissa asemissa vuoroin yksityisissä yhtiöissä, vuoroin näitä yhtiöitä valvovissa, terveyspolitiikasta päättävissä ja piikkitilauksia tekevissä valtiollisissa elimissä. Tästä esimerkki on THL:n infektiotautien torjunta- ja piikitysyksikön päällikkö Taneli Puumalainen, joka oli vuosina 2007-2012 GSK Biological -yhtiön lääketieteellinen johtaja 17. Yhtiö on GlaxoSmithKline-lääkekonsernin injektioita tuottava haara. GSK on maailman kuudenneksi suurin piikkien valmistaja. Se on usein jäänyt kiinni korruptiosta. Vuonna 2012 se joutui maksamaan kolme miljardia dollaria korvauksia räikeistä korruptiorikoksista ja lääkkeiden vaarallisuustietojen pimittämisestä 18. THL:n ja GAVIn Hanna Nohynekin kytköksistä näyttäisi löytyvän ainakin GSK, Pfizer ja Sanofi.

.

.

.

Tapio Puolimatka pohtii:

– Yhtenä ongelmana piikityspäätöksen siirtämisessä yksilöltä yhteiskunnan päättäjille on korruption vaara. Korvausvastuusta vapautetut lääkeyhtiöt tavoittelevat maksimaalista voittoa: laajat piikkiohjelmat ovat miljardibisnes. Lääkeyhtiöt voivat vaikuttaa terveysviranomaisten päätöksiin niille kanavoimiensa rahavirtojen välityksellä. K-epidemian hoidossa hallitukset seuraavat pitkälti terveysviranomaisia, jotka puolestaan seuraavat Maailman terveysjärjestön antamia ohjeita. Maailman terveysjärjestön rahoituksesta tulee merkittävä osa niiltä samoilta rahapiireiltä, jotka ansaitsevat satumaisia summia massiivisella k-piikkikampanjalla.

Kun tiedotus on keskittynyt terveysviranomaisille, jotka ovat taloudellisesti riippuvaisia lääkeyhtiöistä, seurauksena on ollut pelkopropaganda, jonka avulla kansalaisia painostetaan ottamaan huonolaatuisia k-injektioita.

.

.

Kun ymmärrät kannustimia, ymmärrät olennaisen korruptiosta:

2 Kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *