Maskit jakavat mielipiteitä, mutta loppujen lopuksi kyseessä on tieteellinen kysymys. Ennen k-epidemiaa ei maskeja käytetty flunssia vastaan, koska todistusaineisto ei puhunut niiden puolesta. Tämän vuoksi Fauci suhtautui maskeihin kriittisesti maaliskuun alussa 2020 60 Minutes -ohjelmassa. P*ndemian aikana maskeista on tullut poliittinen symboli. Hyvät liberaalit (vasemmistolaiset) käyttävät niitä ja pahat konservatiivit eivät. 

Keskelle juuttuneena tiedemiehenä tein kollegojeni J. Darrow’n ja I. Liu’n kanssa katsauksen tästä aiheesta. Löysimme erittäin huonolaatuista dataa, joka oli riittämätöntä tukemaan kansakuntien maskitusta. Kangasnaamioista löytyi erityisen heikkoa dataa. Lasten maskitusta tukevaa tietoa ei ollut lainkaan. Vielä pahempaa oli kuitenkin se, miten vähän opimme k-epidemian aikana.

CDC ei suorittanut yhtään satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (RCT). Yksittäinen RCT-kontrollitutkimus nimeltä DANMASK oli negatiivinen. Bangladeshissa tehty klusteriryhmätutkimus oli tulokseltaan negatiivinen kangasnaamareiden osalta ja hyvin vaatimattomasti positiivinen kirurginmaskien osalta. Lisätiedot paljastivat kuitenkin epätasapainoa lähtökokoonpanossa – todennäköisesti siksi, että tutkimuksessa ei onnistuttu salaamaan tietoja, minkä vuoksi interventioryhmään ilmoittautui enemmän ihmisiä (jotka saattoivat olla vähemmän sitoutuneita ilmoittamaan positiivisista k-oireista, mikä vääristää tuloksia). Lisäksi absoluuttiset tapahtumaerot olivat hyvin pieniä. Nämä seikat yhdistettynä aiempaan kirjallisuuteen viittaavat siihen, että luottamus jopa kirurgisiin maskeihin on hataralla pohjalla. Samaan aikaan lasten maskituksesta ei ole yhtään RCT:tä, mikä on katastrofaalinen virhe.

Julkaise uusi tutkimus MMWR:ssa – CDC:n suosikkilehdessä; sitä twiitataan ja siteerataan laajasti, ja se on valitettavaa. Paperi on täysin, peruuttamattomasti virheellinen. Sen puutteet ovat niin ilmeisiä, että sitä ei olisi pitänyt julkaista eikä mainostaa. Kun asia on syvästi polarisoiva, huonon tieteen julkaiseminen ei auta ketään. Se ei voi vakuuttaa epäilijöitä, kannattajia ei tarvitse vakuuttaa, ja se syventää epäluottamusta instituutioita kohtaan. Tarkastellaanpa artikkelia:

Paperi on tapauskontrollitutkimus, testinegatiivinen tutkimus. Periaatteessa kaikki Kaliforniassa helmikuun ja joulukuun 2021 välisenä aikana k-testin saaneet voivat osallistua tutkimukseen. Ihmisille kerrottiin, oliko heidän testinsä positiivinen vai negatiivinen. Kaksi päivää myöhemmin joku yritti soittaa k-positiivisille ihmisille. Positiivisen testin saaneista 13,4 prosenttia vastasi puhelimeen. Jokaista k-positiivisesta henkilöä kohden valittiin iän ja sukupuolen mukaan sopiva negatiivinen henkilö, jolle oli soitettu. Vain 8,9 prosenttia negatiivisen testin saaneista vastasi puhelimeen.

Voisimme lopettaa juuri nyt. Hyvin harvat ihmiset vastasivat puhelimeen. Lisäksi voi olla suuri ero siinä, ketkä vastasivat puhelimeen. Henkilö, joka on tarpeeksi sairas, jotta hänet voidaan testata k*r*nan varalta, ja joka oli positiivinen, ei ehkä voi yhtä hyvin 2 päivää myöhemmin. Ketkä vastasivat? Entä ne, joiden testi oli negatiivinen? Ovatko nämä ihmiset vertailukelpoisia? Valitettavasti tutkijat jatkoivat….

Puhelimeen vastanneiden joukosta hylättiin ihmiset, jotka sanoivat, etteivät olleet viettäneet aikaa julkisissa sisätiloissa. Ihmiset, joilla oli tiedossa oleva k-kontakti, hylättiin. Analyysissä verrataan vain niitä, joiden testi oli positiivinen verrattuna negatiiviseen, jos he sanoivat viettäneensä aikaa julkisissa sisätiloissa.

Kävi ilmi, että positiivisen testin saaneet olivat erilaisia kuin negatiivisen testin saaneet. 

77% positiiviseksi testatuista ihmisistä sai testin oireiden vuoksi

17 % negatiiviseksi testatuista sai testin oireiden vuoksi

Negatiivisen tuloksen saaneista luonnollisesti suurempi osa testattiin ilman varsinaista syytä.

Okei, tämä oli tilaisuus numero kaksi pysäyttää Titanicin matka. Syy testaamiseen on hyvin erilainen. Hyvin todennäköisesti testataan eri ihmisryhmiä. Ihmiset, jotka ovat sairaita vs. ihmiset, jotka ovat huolissaan tai jotka työskentelevät yrityksissä, joita on houkuteltu tarjoamaan oireettomia testejä. Valitettavasti tutkijat jatkoivat….

Loppuosan tarinasta tiedätte. 

Positiivisen testin saaneista 9,3 % ei koskaan käytä maskia sisätiloissa, 93 % käytti sitä toisinaan ja 60 % jatkuvasti. Niistä, jotka saivat negatiivisen k-testituloksen; 3 % ei koskaan käyttänyt maskia, 96 % käytti maskia toisinaan, ja 69 % käytti sitä aina. Tässä se näkyy:

Laskekaa yhteen, ja positiivisen testin saaneet käyttivät harvemmin naamareita kuin ne, joiden testi oli miinus-merkkinen.

Mitä paperissa meni pieleen?

  1. Positiivisen ja negatiivisen testituloksen saaneet hakeutuivat testaukseen täysin eri syistä. Vertaat sairaita ihmisiä ihmisiin, jotka halusivat testauttaa itsensä muuten vaan tai joiden työnantajaa nämä testausyritykset onnistuivat vedättämään. Jotkut ihmiset (useammin negatiivisen testituloksen saaneet) halusivat testata ennen lääketieteellistä toimenpidettä – nämä ihmiset saattavat olla erittäin vaativia ennen toimenpidettä. Tiedän, etten missään nimessä haluaisi sairastua ennen vapaaehtoista leikkausta, ja saattaisin jopa muuttaa käyttäytymistäni entisestään. (vaikka olenkin melko rauhallinen)
    Jos ette ymmärrä, miten tämä on vääristymä, selitys on se, että ne ihmiset, jotka testataan ja joiden testi on negatiivinen, ovat paljon varakkaampia, neuroottisempia ja/tai varovaisempia ja tekevät mitä tahansa, mitä heille sanotaan, enemmän kuin keskivertoihmiset. He käyttävät ehdottomasti enemmän maskeja. Vaikka maskit eivät vaikuttaisi mihinkään, yhteys olisi olemassa. Jos olisit kuukausien ajan Twitterissä kertonut heille, että Fauci-patsaan kantaminen taskussa suojaa heitä k-taudilta, voisit tämän tutkimuksen tapaan todistaa, että Fauci-patsaat toimivat. Teknisesti sanottuna testinegatiivisen strategian perushyve (vertailukelpoisuus) on rikottu ja mittaamaton sekoittava tekijä on lisätty. Tutkimusta ei voida pelastaa.
  2. Vastausprosentti on huono. Luulin, että huonossa päivähoitotutkimuksessa oli alhainen vastausprosentti, mutta tämä on alhaisempi. Kun vastausprosentti on näin alhainen, miettii, onko tutkijoilla ennakkoluuloja, joita ei voi edes kuvitella. Keitä ovat ne sairaat C0V1D-ihmiset, jotka vastaavat puhelimeen? Ovatko he vähiten sairaita? Todella sairaat eivät vastaa puheluihin. Keitä ovat ne ihmiset, jotka vastaavat puhelimeen ja joiden testi on negatiivinen? He, jotka ovat kaikkein ahdistuneimpia? Herkkäuskoisimmat? (En koskaan vastaa tuntemattomiin soittajiin). Ehkä ne, joilla on todennäköisimmin Fauci-patsaita taskussaan? (eli kangasnaamarit)
  3. Data on itse ilmoitettu. Naamioiden käyttö on itse raportoitu. Henkilö, jolle juuri kerrottiin, että hänellä on k-tauti, saattaa todennäköisemmin olettaa tai uskoa, että hänen on täytynyt lipsua maskin käytön suhteen. Itseraportointi sen jälkeen, kun tulokset ovat tiedossa, aiheuttaa valtavan harhan. Todellinen uskovainen vakuuttaa itselleen, ettei käyttänyt naamareita niin hyvin kuin olisi pitänyt.
  4. Efektikoko on epätodennäköisen suuri. Bangladeshissa tehdyssä satunnaistetussa tutkimuksessa merkitsevyyden saavuttaneessa haarassa suhteellinen riskin pieneneminen oli 11 prosenttia. Tässä tutkimuksessa sama naamari pienensi kertoimia 66 %. Tämä on epätodennäköisen suuri efekti, ja sen pitäisi herättää punaisia lippuja.
  5. Tämä on yksilön suojaa. Jos naamarit toimisivat näin hyvin, ne toimisivat näin hyvin käyttäjälleen. Et siis tarvitse minua käyttämään maskia ollaksesi turvassa. Kirurginen naamari suojelee sinua niin massiivisesti, että minun naamarin käyttämisen määräämistä ei tarvita. Tämä on ristiriidassa retoriikan kanssa.
  6. Kuten Wes Pegden huomauttaa, CDC teki aiemmin samankaltaisen (ei saman) version tästä tutkimuksesta, joka ei antanut heidän haluamaansa vastausta, joten tutkimus jäi vaille huomiota:

7. Tutkimuksessa tutkittiin vain henkilöitä, jotka olivat viettäneet aikaa julkisessa tilassa JA joilla ei ollut tunnettua k*r*na-kontaktia. Mutta analyysi olisi voinut muuttaa kumpaakin näistä säännöistä. Kuinka monta muuta analyysia kirjoittajat olisivat voineet yrittää? Useat analyysisuunnitelmat olisivat mahdollisia. Lisäksi kirjoittajat ovat saattaneet pahentaa sekoittumista suunnittelullaan. Yrityksen testattavat henkilötyypit, joilla ei ollut tunnettuja kontakteja, saattaisivat edelleen valikoitua riskiä karttavimpiin tai varovaisimpiin tyyppeihin.

Valkoinen talo pyytää Spotifyta sensuroimaan Joe Roganin. Roganin pitäisi pyytää CDC:tä sensuuria MMWR:lle. Totuus on, että CDC on julkaissut niin paljon propagandan rajamailla olevia lehtiä, että ne ihmisten täytyy etsiä vaihtoehtoista tietoa. Koneisto on menettänyt kansan luottamuksen. 

Eniten olen pettynyt älykkäisiin tiedemiehiin, laulavat vallan lauluja. He ovat menettämässä uskottavuutensa. Olen surullinen nähdessäni sen.

Loppujen lopuksi CDC (Center of Disease Control) ja NIH (National Institutes of Health) pettivät meidät. Virastojen olisi pitänyt tehdä puolen tusinaa RCT-tutkimusta eri olosuhteissa ja eri ikäisille. Olimme nälissämme, ja tarvitsimme tämän leivän. Sen sijaan CDC julkaisi virheellisen tutkimuksen toisensa jälkeen. Se ei antanut meille edes murusia, vaan kourallisen hiekkaa. Nälkäisinä nielimme jokaisen jyvän ja anelimme lisää. Tiede makaa kuolinvuoteellaan.

 Alkuperäinen artikkeli: Substack

Tekijä

  • Vinay Prasad MD MPH on hematologi-onkologi ja apulaisprofessori Kalifornian yliopiston San Franciscon epidemiologian ja biostatistiikan laitoksella. Hän johtaa UCSF:ssä VKPrasad-laboratoriota, joka tutkii syöpälääkkeitä, terveyspolitiikkaa, kliinisiä tutkimuksia ja parempaa päätöksentekoa. Hän on kirjoittanut yli 300 akateemista artikkelia sekä kirjat Ending Medical Reversal (2015) ja Malignant (2020).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *