Netin sensuroiduin mies Dr. Mercola haastetteli Psykiatri Peter Bregginia. Haastattelua ei löydy enää mistään, koska k-miljardöörit eivät halunneet enää sallia Mercolan pilata bisneksiä. Joseph Mercola joutui tänä keväänä poistamaan kaiken sisällön netistä, ja nykyään hänen artikkelinsa saavat olla näkyvissä vain 2 vuorokautta.

Veli Keitel ehti suomentaa Mercolan haastattelua Vapauden puolesta-sivustolle, aiheena Peterin loistokirja C-19 JA GLOBALISTIPREDAATTORIT: Me olemme saalis. 650-sivuisessa kirjassa käydään läpi häikäilemätön suunnitelma vuodesta 2010 lähtien, joka tähtää koko maailman totalitääriseen kontrolliin väärennetyn epidemian ja myrkyllisten injektioiden kautta.

Tohtori Mercola aloittaa haastattelun toteamalla, että tällä hetkellä on käynnissä koko historian ylivoimaisesti suurimittaisin propagandaprojekti, jolla on saatu aikaan massapsykoosi. Monet ihmiset, jotka normaalisti ajattelevat järkevästi, ovat haksahtaneet tähän propagandaan – he eivät enää ota vastaan rationaalista ja loogista tietoa. Voiko Breggin psykiatrina selittää, mistä on kyse?

Peter Breggin – Global Predators

.

Kaikkien aikojen pelottelukampanja

Meidän täytyy olla tietoisia siitä, ketkä tätä operaatiota ohjaavat, ja millaisia ovat siinä käytetyt mekanismit. Kyseessä on pelon vallankumous, jossa meidät yritetään saada tuntemaan itsemme avuttomiksi kuin lapset.

 On olemassa julkisen terveydenhoidon jaosto, jossa tutkitaan kuinka ihmiset saadaan pelkäämään – niin, että he tekevät mitä halutaan. Tällaisilla tutkimuksilla on selvitetty ne menetelmät, jotka nyt ovat käytössä.

2015 Bill Gates tiesi, että pandemia voidaan luoda. Seuraavana vuonna hän laati liiketoimintasuunnitelman, joka löytyi Klaus Schwabin (Great Resetin suunnittelija, World Economic Forum WEF) nettisivuilta, mutta on nähtävissä nyt myös Bregginin omilla sivuilla (breggin.com). Tästä suunnitelmasta löytyvät ne asiat, jotka nyt on pantu käytäntöön Gatesin v. 2017 Schwabin kanssa perustaman organisaation CEPI:n johdolla (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations eli Epidemiavalmiuteen liittyvien innovaatioiden liittoutuma).

Suunnitelman alkuvaiheeseen kuului sellainen sopimus lääkeyhtiöiden kanssa, että niiden kaikki kustannukset pandemian aikana korvattaisiin. CEPI saisi myöhemmin osan valtaisista piikkituotoista. Lääkeyhtiöille valmisteltaisiin etukäteen järjestelmät, joiden avulla ne voisivat kehittää uudet piikit “poimunopeudella” (warp speed) – presidentti Tump harhautettiin myös tukemaan tätä.

2017 WEF:n vuosikokouksessa Gates ja Schwab julkistivat suunnitelmansa. Heinäkuussa CEPI teki suuren powerpointesityksen WHO:lle. Tässä jälleen todetaan, että lääkeyhtiöille ei tule kuluja, ja että CEPI (käytännössä Gates) saa leijonanosan tuotoista. Lisäksi siinä mainitaan, että Gates tulee valvomaan piikkien kehitystyötä yhteistyössä lukuisten ihmisten kanssa; ja että WHO hoitaa kaiken muun, mm. asettamaan lääkintästandardit ja vastaamaan varsinaisesta tieteellisestä työstä.

CEPI:n WHO:lle tekemän powerpointin dia 6, josta selviää kuinka totaalisesti suunnitelma on epäonnistunut vision suhteen ja toisaalta ajettu määrätietoisesti läpi toimintatavan osalta – tarkoitus oli yksinomaan keskittyä injektioiden nopeaan kehittämiseen ja markkinointiin (mitä toteamusta vasten “visio” näyttää vain silmänlumeelta).

.

Jättiläiset pelon vallankumouksen takana

Laillisesti CEPI:llä ja WHO:lla ei ole oikeuksia tällaiseen toimintaan. Mutta niillä on niin paljon rahaa ja valtaa, että voivat luoda tällaisia projekteja itselleen. WHO:n takana on YK, ja YK:n takana Kiina. Mainittakoon, että powerpointissa CEPI-liittoutuman ensimmäisenä jäsenenä mainitaan Norjan ulkoministeriö (muut jäsenet ovat Bill&Melinda Gatesin säätiö, Wellcome-rahasto, WEF ja USA:n tiede- ja teknologiaministeriön bioteknologian osasto).

Miten siis tällainen pelon vallankumous luodaan? Järjestetään jättibisnekset, hallitukset ja rikkaat yksilöt samaan suunnitelmaan mukaan valtavilla investoinneilla. Gatesilla on rahaa joka paikassa: hän ei rahoita WHO:ta pelkästään Bill & Melinda Gates säätiön vaan myös kahden muun säätiön kautta.

Jo 2016 ja 2017 CEPI:n kumppaneiksi liittyivät FDA (USA:n ruoka- ja lääkevirasto), CDC (USA:n terveydenhoidon keskuslaitos), NIH (kansallinen terveysinstituutti), NIAID (Faucin johtama kansallinen allergian ja tartuntatautien instituutti) ja BARDA (biolääketieteellinen tutkimuskeskus) – suuret valtion virastot. BARDA:n edustajana oli mm. Rick Bright, joka esti Trumpia sallimasta c-19:n hoitomuotoja, joilla olisi ehkäisty 75% kuolemista ja 87% sairaalahoidoista. Miksi hoidot estettiin? Koska koko ajan oli kysymys vain ja ainoastaan piikeistä, ja hoidot olisivat olleet injektiomarkkinoiden tiellä.

Powerpointissa todetaan myös, että CEPI ja WHO ovat “yhteisymmärryksessä” keskenään; käytännössä se on lähes sitova sopimus.

2017 CEPI myös ilmoitti yhteistyökumppaneikseen M0dernan ja Phizerin. Gates sanoi videolla tuona vuonna, että hän kehittää RNA- ja DNA-injektioita. Kolme vuotta myöhemmin nämä yhtiöt olivat ensimmäiset USA:ssa, joiden ns. piikit hyväksyttiin (todellisuudessa nämä injektiot ovat ihmisten geneettistä muokkausta, eivät injektioita). Ne saivat miljardeja dollareita liittovaltion hallitukselta BARDAN:n, NIH:n ja NIAID:in kautta. Lisäksi Gates kylvi rahaa joka paikkaan missä sitä tarvittiin suunnitelman ajamiseksi läpi. Yksi näistä on piikkejä valvova organisaatio Cochrane, jolle ostettiin uusi johtaja.

.

Miten ihmiset saatiin uskomaan valheeseen

Miten on mahdollista, että niin monet ihmiset uskovat propagandan ja tottelevat sokeasti? Breggin hakee selitystä ihmisen sosiaalisesta luonteesta. Vastasyntynyt ihminen on avuttomampi kuin minkään muun lajin vastasyntynyt yksilö. Aivojen kehitys kahden ensimmäisen vuoden aikana tapahtuu yksinomaan sosiaalisessa kontekstissa, minkä vuoksi meistä tulee hyvin riippuvaisia sosiaalisesta yhteydestä.

Tämä sosiaalinen yhteenkuuluvuus toisaalta antaa meille valtavan voiman, mikä ilmenee esim. muinaisten ihmisten kyvyssä metsästää mammutteja tiimityön kautta ilman kunnollisia aseita. Ryhmässä myös pystyttiin paremmin suojelemaan lapsia. Meihin jokaiseen kuitenkin jää potentiaali siihen alkuperäiseen pienen lapsen avuttomuuden tunteeseen. Kun tunnemme vaikkapa syyllisyyttä, häpeää tai pelkoa, tällainen avuttomuus helposti iskee.

Tästä on kyse nykytilanteessa. Sitä voidaan kutsua psykoosiksi, mutta kutsuisin sitä mieluummin ylitsevuotavaksi avuttomuudeksi, joka kohtaa kokonaisia kansakuntia. Tulemalla tietoiseksi avuttomuuden tilasta, voi ymmärtää ettei siihen jääminen ratkaise mitään. Jos sinua on jollain tavalla alistettu lapsena, on helppoa triggeroitua samaan tilaan myös aikuisena. Tästä vapautumiseksi on tehtävä työtä.

Psykoterapiassa on usein kyse juuri näiden negatiivisten emootioiden työstämisestä ja sitä kautta tuon avuttomuuden tunteen voittamisesta (Breggin on kirjoittanut kirjan “Guilt, Shame and Anxiety”). Meidän täytyy vapautua niistä asioista, joita meille on lapsena tehty. Aikuisena sinulla on kyky ymmärtää, että sinua käytettiin seksuaalisesti hyväksi, sinua ei rakastettu, sinua kiusattiin jne. Silloin voit todeta, että vika ei olekaan sinussa, ja voit parantaa asioita.

Sama koskee kaikkia, jotka nykytilanteessa tuntevat itsensä avuttomiksi ja siten hyväksyvät auktoriteettien tarjoamat järjenvastaiset ’pelastus’keinot.

Breggin ei ole ylpeä psykiatrian tieteenalasta ja niistä ammatinharjoittajista, jotka tapaavat asiakkaita ja määräävät heille lääkkeitä. Lääkitys on yksi vahvimpia keinoja alistaa ja hallita ihmisiä. Meidän ei pidä tukahduttaa tunteitamme lääkkeillä vaan kanavoida ne suuttumukseen. Mutta suuttumukseen ei pidä jäädä kiinni vaan kanavoida se edelleen toimintaan ja voimaantumiseen.

.

Aktiivinen vastarinta on välttämätöntä pelkohallinnon ehkäisemiseksi 

Meidän on käytettävä sanomamme julkaisemiseen niitä kanavia, jotka antavat sen tehdä.

Breggin painottaa, kuinka tärkeää meidän on ymmärtää, että vastapuoli ei nyt pelleile. Bill Gates, Schwab ja muut ovat pelinappuloita kommunistiselle Kiinalle, jotta se saisi USA:n heikennettyä ja sitten vallattua. Englantia puhuvat länsimaiset valtiot on ajettu ahtaalle. Breggin näkee tämän uhan suurempana kuin Amerikan sisällissota, koska se kohdistuu koko länsimaiseen demokratiaan.

Mercola vahvistaa näitä johtopäätöksiä toteamalla, että meitä k-taudin varjolla selvästi ollaan ajamassa kohti samanlaista sosiaalisen pisteytyksen järjestelmää (social credit system), joka on käytössä Kiinassa. Tällaisella järjestelmällä luodaan totalitäärisen kontrollin järjestelmä, jossa ihmisillä ei enää ole vapauksia. 

Meitä alistavat nyt “pahat ihmiset”, meidät on ajettu hyväksikäytetyn tai kidutetun lapsen asemaan. Ja meidän on sanottava toisillemme: ei enää avuttomuutta, ei surkuttelua eikä valittamista. Meidän ei enää pidä hyväksyä sitä aina toistuvaa tilannetta, jossa toiset nousevat valtaan alistaaksensa muita. Tällä kertaa se tapahtuu korkean teknologian keinoin. Ei auta mitään, jos vain sanomme että nuo alistajat ja heidän luomansa maailma ovat hulluja. Siinä ei ole mitään hullua, se on tarkoin suunniteltua ja systemaattista. Meidän täytyy todeta se ja nousta sitä vastaan.

Käytännössä meidän täytyy liittoutua, kohdata, lohduttaa ja rakastaa toisiamme, inspiroida toisiamme. Breggin ja hänen vaimonsa Ginger ottivat valtaisan riskin lähtiessään tuomaan julki tutkimuksiaan taudin takana olevista valheista. He riskeeraavat maineensa luotettuina ja arvostettuina psykiatreina, saadakseen liittoutua lukuisten muiden ihmisten kanssa jotka myös laittavat itseään likoon USA:n vapauden puolesta. Hän rohkaisee ihmisiä lähtemään liikkeelle, sillä he tulevat kohtaamaan upeita, rohkeita ihmisiä.

Tällaisista ihmisistä tulee uuden yhteiskunnan perustajia; siksi tämä historian hetki on niin kriittinen. Meidät on asetettu tilanteeseen, jossa meillä on ennennäkemätön mahdollisuus vaikuttaa maailman tulevaisuuteen. Voimme tehdä sen yhdessä upeiden ihmisten kanssa. Sitä kautta elämällemme tulee tarkoitus tässä hetkessä. Meidän tulee olla iloisia tästä mahdollisuudesta muuttaa historian suuntaa kohti parempaa – vaikka siihen kuuluu rohkeus ottaa isoja riskejä. Tarvitaan valtavia rauhanomaisia mielenosoituksia, massiivista kansalaistottelemattomuutta. Muussa tapauksessa suostumme mukaan pelon hallintokauteen (reign of terror).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *