Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliitto ry on julkaissut kaavakkeen, joka kannattaa antaa piikittäjille aina ennen kaikkia piikityksiä. Kaavake takaa toimenpiteen kohteelle oikeusturvan, mikäli vahinkoja sattuisi sattumaan. Virallisen kannan mukaanhan niitä ei koskaan tapahdu, joten piikittäjä varmasti mielellään allekirjoittaa tämän:

.

MIETITKÖ PIIKITYSTÄ?

Piikit eivät koskaan ole olleet pakollisia, eivät ennen eivätkä nykyään. Terveysviranomaiset
ohittavat sopimuksen, jonka Suomi allekirjoitti vuonna 1948.

Kansamurhasopimuksessa, joka laadittiin Nürnbergissä v. 1948 ja joka on osa
ihmisoikeussopimusta, on kirjoitettu seuraavasti (vapaasti suomennettu):

”Mitään lääketieteellisiä toimenpiteitä tai mitään niitä koskevaa ei tulisi antaa tai tehdä ilman
vastaanottajan tai hänen lähiomaisensa kirjallista suostumusta.”

”Mitään lääketieteellisiä toimenpiteitä tai interventioita ei tulisi tehdä, ennen kuin vastaanottaja tai
hänen lähiomaisensa on täysin tietoinen kaikista mahdollisista sivuvaikutuksista tai kaikista
mahdollisista seurauksista, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä, jotka johtuvat tästä teosta tai
interventiosta.”

Ihmisoikeussopimuksessa todetaan, että ”jokaisella ihmisellä on oikeus omaan terveyteen ja
elämään riippumatta rodusta, asuinpaikasta, uskonnosta tai uskonvakaumuksesta tai muusta
vastaavasta tekijästä”.

SUOMI (kuten kaikki Euroopan maat ja Yhdistyneet kansakunnat) on allekirjoittanut nämä
sopimukset, jotka ovat sitovia. Käynnissä oleva kampanja, ja mahdollisesti siihen pakottaminen,
rikkonee voimassa olevia sopimuksia.

Tällä tarkoitetaan:
⁃ Kukaan ei voi pakottaa ketään, eikä kukaan voi pakottaa kenenkään lasta/lähiomaista
piikitettavaksi.

⁃ Ennen mitä tahansa piikkitoimenpidettä tulee henkilön tai hänen lähiomaisensa saada
selkeä luettelo lyhyen, samoin kuin pitkän, aikavälin sivu-/haittavaikutuksista ja niiden
seurauksista.

⁃ Mitään kokeellista piikkia ei tulisi antaa, toisin kuin tähän asti on tehty.
Huomaa, että edelleenkään ei ole olemassa mitään todisteita piikkien tehokkuudesta eikä
todisteita siitä, että piikit edistävät terveyttä.

Se on sinun valintasi. Ystävällisin terveisin

Yves Delatte

.

VASTUULAUSEKE

Koska tämän asiakirjan allekirjoittanut piikittajataho yhdessä ylimmän esimiehensä kanssa on
pakottanut piikitettavan henkilön ottamaan asiakirjassa ilmoitetut piikit, ko. piikittajataho,
yhdessä ylimmän esimiehensä kanssa, ottaa kaiken vastuun näistä piikeista ja piikin jälkeen
potilaalle seuraavista oireista, vammoista, sairauksista ja kuolemantapauksesta ilman
piikkitoimenpiteeseen liittyvää aikarajoitusta.

Tämän asiankirjan allekirjoittanut piikittajataho, hänen ylin esimiehensä, piikitettava henkilö sekä
annetut piikit ilmoitetaan tämän asiakirjan allekirjoitusosassa (sivut 3-4).

Tämän asiakirjan allekirjoittanut piikittajataho, yhdessä ylimmän esimiehensä kanssa, on sitoutunut
maksamaan korvaukset ja hoitokulut kaikista piikin jälkeen piikitetulla ilmenevistä
vammautumiseen ja sairauteen liittyvistä hoidoista piikitetun henkilön koko loppuelämän ajan.

Tämän asiakirjan allekirjoittajataho, yhdessä ylimmän esimiehensä kanssa, on sitoutunut
maksamaan piikituksesta sairastuneen ja/tai vammautuneen henkilön kaikki hoitokulut,
koulutuskulut ja mahdolliset apuvälinekustannukset piikitetun henkilön koko loppuelämän ajan.

Tämän asiakirjan allekirjoittajataho, yhdessä ylimmän esimiehensä kanssa, on sitoutunut
maksamaan piikittamansa henkilön vammautumisesta, sairastumisesta ja/tai näihin liittyvästä
kuolemantapauksesta aiheutuneet kaikki mahdolliset oikeudenkäyntikustannukset,
kuolemantapauksessa myös hautajaiskulut.

Asiakirjan allekirjoittanut taho velvoitetaan huolehtimaan yhdessä ylimmän esimiehensä kanssa
siitä, että piikitettu saa asiallisen ja riittävän toimeentulon vammoistaan ja sairaudestaan huolimatta.

Tämän asiakirjan allekirjoittajataho, yhdessä ylimmän esimiehensä kanssa, suostuu siihen, että tämä
asiakirja mitätöi piikitusvammatapauksessa tai piikituksesta seuranneessa sairaus- tai
kuolemantapauksessa vainajan suojasta annetun lain mukaisen vainajan suojan.

Lisäksi tämän asiakirjan allekirjoittajataho, yhdessä ylimmän esimiehensä kanssa, on tietoinen siitä,
ja myös hyväksynyt sen, että tämä asiakirja ohittaa lääketeollisuuden ja siinä tai sille
työskentelevien toimijoiden hankkiman tai saaman syytesuojan.

Tämän asiakirjan allekirjoittanut piikittajataho, yhdessä ylimmän esimiehensä kanssa, on
ymmärtänyt ja hyväksyy sen, että annetuista piikeista tai piikituksesta seuranneen vamman,
sairauden ja/tai kuoleman tutkii piikittavasta tahosta riippumaton ja puolueeton toimija.
Tämän asiakirjan allekirjoittanut piikittajataho, yhdessä ylimmän esimiehensä kanssa, hyväksyy
sen, että annetuista piikeista tai piikituksesta aiheutuneesta vammasta, sairaudesta ja/tai
kuolemantapauksesta seuraavaan oikeudenkäyntiin osallistuvat asianajajat ja muut oikeushenkilöt
valitaan vammautuneen tai sairastuneen tai hänen lähiomaistensa toimesta puolueettomista
toimijoista.

Mikäli piikittajataholla ei ole ylintä esimiestä tai häntä ei ole mainittu allekirjoitusosassa, niin
piikittajataho ottaa yksin vastuun piikituksesta tässä vastuulausekkeessa kuvatulla tavalla.

.

.

Tulosta koko kaavake täältä:

https://ktkl.fi/wp-content/uploads/2020/04/Mietitk%C3%B6-rokottamista-2020-1.pdf

.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *